För en högre utbildning
Högskolecentrum i Västervik startades 1997 som ett gemensamt EU-projekt i norra Kalmar länsregion. Man erbjuder högre utbildning på distans. Jerry Engström är verksamhetsansvarig på skolan.
- Det vi gör är att titta på hur arbetsmarknaden och efterfrågan ser ut, berättar han. De utbildningar vi erbjuder har på ett eller annat sätt koppling till en efterfrågan. Vår nära kontakt med näringslivet gör att vi kan skräddarsy utbildningar för kommande behov.
Skolan erbjuder utbildningar i allt från IT- användning till socialpedagog och lärare.
De flesta av utbildningarna sker i grupper om tio till femton personer. Man har inga lärare på plats utan arbetar istället med videokonferensteknik. Det innebär att föreläsaren kan befinna sig var som helst i världen. Lärarna besöker skolan var femte vecka och det finns personal för olika stödfunktioner. Högskolan har idag drygt femhundra studenter och antalet ökar stadigt.
- Av de studenter som har gått ut härifrån har nittioåtta procent gått direkt vidare till arbete eller fortsatta studier, och de siffrorna är vi stolta över, avslutar Jerry.

Högskolecentrum

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0490-880 40
Fax: 0490-881 17


Email:
jerry.engstrom@vastervik.se

Hemsida:
www: hogskolan.vastervik.se

Adress:
Högskolecentrum
VK 58, Box 291
59324 Västervik

| 13 SENASTE FÖRETAGEN